سمینار آموزشی تغذیه خوراک مایع در گوساله های شیرخوار (از آغوز تا شیر) در شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار شد در این سمینار که توسط آقای دکتر هاشم زاده عضو محترم هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و با حضور آقای دکتر پایدار مدیریت محترم عامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان و سایر مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار گردید، به بررسی سلامت گوساله ها و اهمیت سیستم ایمنی آن ها پرداخته شد. در این دوره، از آغوز (ملقب به طلای مایع) بعنوان منبع ارزشمندی از مواد مغذی ضروری که دارای فاکتورهای رشد، پروبیوتیک، پری بیوتیک، آنتی بادی و سایر ترکیبات فعال زیستی می باشد یاد شد. همچنین اشاره شد از آنجایی که مدیریت مناسب تغذیه آغوز بیشترین ارتباط را با سلامتی گوساله ها دارد، نظارت بر کیفیت، کمیت، بهداشت و زمان تغذیه آغوز، حیاتی است. در ادامه به بررسی روش های قطع شیر گوساله ها و روش شیر دادن به آن ها پرداخته شد و در مورد تاثیر سطوح مختلف ماده خشک شیر بر عملکرد قبل و بعد از شیرگیری مطالبی ارائه گردید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.