برگ زرین دیگری به افتخارات شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان افزوده شد. به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، در دومین روز از جشنواره گاو هلشتاین کشور، شرکت گلدشت نمونه اصفهان موفق به کسب مقام دوم گاو شکم ۱ این مسابقات گردید. سومین جشنواره گاو هلشتاین ایران با حضور دامپروری های برتر کشور در شهر اصفهان در حال برگزاری می باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.