قابل توجه سهامداران محترم شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

با توجه به سوالات مکرر سهامداران محترم در خصوص فرآیند افزایش سرمایه ، نظر سهامداران محترم به موارد ذیل جلب می گردد:

 • مدت پذیره نویسی حق تقدم افزایش سرمایه و همچنین مهلت پرداخت مبلغ اسمی در حساب بانکی افزایش سرمایه نزد بانک توسعه تعاون از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ شروع و در ساعت ۲۴ تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ پایان پذیرفت.

 • سود سهام مجمع مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ به این دلیل که تاریخ تحقق آن بعد از تاریخ مجمع فوق العاده افزایش سرمایه می باشد و همچنین طی برنامه زمانبندی منتشره از تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ الی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰به سهامداران حقیقی و از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ به سهامداران حقوقی پرداخت خواهد گردید، در این افزایش سرمایه قابل استفاده نمی باشد.

 • حق تقدم افزایش سرمایه سهامداران با مشخصات ذیل به سهام تبدیل خواهد شد:

  1. حق تقدم سهامدارانی که به موجب مجمع فوق العاده افزایش سرمایه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ تعلق گرفته و طی مهلت پذیره نویسی (با رعایت درج شناسه پرداخت کد ملی) در هنگام واریز، مبلغ اسمی مندرج در گواهینامه حق تقدم به حساب معرفی شده واریز و مدارک آن برای شرکت ارسال گردیده است.

  2. حق تقدم سهامدارانی که طی مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه از نماد معاملاتی “زگلدشتح” خریداری و قبل از انقضای این مهلت ( با رعایت درج شناسه پرداخت کد ملی) در هنگام واریز، مبلغ اسمی به حساب معرفی شده واریز و مدارک آن برای شرکت ارسال گردیده است.

 • حق تقدم افزایش سرمایه سهامدارانی که جزو موارد فوق نیستند به سهم تبدیل نشده و به عنوان حق تقدم استفاده نشده قابل فروش دوباره در نماد زگلدشتح عرضه خواهد شد.

  1. پس از اخذ مجوز عرضه مجدد حق تقدم های استفاده نشده از سازمان بورس و همچنین اداره ثبت شرکت ها، حق تقدم های فوق به عموم عرضه خواهد شد.

  2. حق تقدم های استفاده نشده سهامداران، به قیمتی که در بازار و در زمان عرضه و بر مبنای کشش عرضه و تقاضا تعیین می گردد فروخته خواهد شد.

  3. وجوه حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده سهامداران، پس از کسر هزینه های عرضه مجدد به سهامداران قابل پرداخت خواهد بود.

  4. در این مرحله مبلغ اسمی حق تقدم (یک هزار ریال به ازای هر حق تقدم) در زمان ارسال دستور خرید به کارگزار به همراه ارزش بازار حق تقدم از حساب سرمایه گذار و توسط کارگزار اخذ می گردد و دیگر نیازی به پرداخت سرمایه گذار در حساب افزایش سرمایه ناشر نیست.

  5. معاملات حق تقدم در این دوره به صورت یک طرفه بوده و قابلیت معامله مکرر ندارد.

  6. به محض اینکه میزان موجودی حق تقدم های استفاده نشده در نماد حق تقدم به پایان برسد، نماد معاملاتی حق تقدم بسته خواهد شد.

  7. همه موارد فوق شامل: تاریخ عرضه مجدد حق تقدم های استفاده نشده، زمانبندی و نحوه پرداخت وجوه حاصل از فرش حق تقدم های استفاده نشده به سهامداران، تایید سه حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر هزینه های عرضه مجدد حق تقدم های استفاده نشده از طریق وب سایت کدال به آدرس https://codal.ir   منتشر خواهد شد.

 

 

خواهشمندیم برای دریافت دقیق ترین اطلاعات در خصوص اطلاعیه ها و مجامع به سایت کدال مراجعه فرمایید.

شماره تلفن امور سهام : ۰۳۱۹۵۰۱۴۶۱۰ الی ۱۲ (داخلی ۲۷۷)

ساعت پاسخگویی : ۹ الی ۱۴ (روزهای کاری)