خواهشمندیم برای دریافت دقیق ترین اطلاعات در خصوص اطلاعیه ها و مجامع به سایت کدال مراجعه فرمایید.

شماره تلفن امور سهام : ۰۳۱۹۵۰۱۴۶۱۰ الی ۱۲ (داخلی ۲۴۳)

http://codal.i

اطلاعیه های مهم

بارگزاری...