آگهی مناقصه حمل شیر

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت :۱۶۲۳۳ و شناسه ملی:۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ در نظر دارد پیمانکاری حمل شیر خام به سایر کارخانجات صنایع لبنی داخل و خارج از استان را از طریق مناقصه  عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ از طریق مراجعه حضوری  و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com   و زمان تحویل مدارک تا پایان ساعت ۱۴ روز شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ به نشانی اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان، کیلومتر ۸ جاده علویجه، به دفتر حراست  می باشد. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

مسیرهای حمل شیر :

محل شرکت به اصفهان تا شعاع 50 کیلومتر

محل شرکت به شهرهای  (تهران – قم – شهرکرد- شهرضا – گلپایگان – کاشان – اراک )

 

دریافت اسناد :

اصلاحیه مناقصه تانکر شیر

 

                                                                                                        شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

 

 


شرکت کشت و دام گلدشت  نمونه اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به خرید اقلام ذیل اقدام نماید

تامین کنندگان  واجد شرایط می توانند از تاریخ 10 تیرماه 1401 جهت دریافت فرم استعلام بهاء  با واحد بازرگانی  شرکت گلدشت نمونه 031-95014610 تماس حاصل نمایند.و یا حضوری به محل شرکت مراجعه نمایند.

 

 

 

برنامه خرید انواع محصولات
نام محصولتعداد / مقدارزمان خرید
دانه ذرت1500 تن  تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
کنجاله سویا  4۰۰ تن  تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
پودر گوشت  ۲۵۰ تن  تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
جو 7۰۰ تن  تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
سویا اکسترود  ۱8۰ تن  تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
پودر چربی  ۱۰۰ تن  تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱