کیفیت آب مصرفی گوساله ها(توسط خانم دکتر نوری)

آب بیش از 85 درصد از وزن بدن یک گوساله تازه متولد شده را تشکیل می دهد. پیش از تولد پیرامون جنین را آب آمنیوتیک فرا گرفته که بیش از 92 درصد آن آب است. در محیط رحم نمو جنین تنها با آب انتشار یافته از پلاسمای خون مادر که حاوی 92 درصد آب فراهم می شود و در زمان تولد دارای بیشترین سهم آب می باشد و آب مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و نمو بافت ها را فراهم می آورد.
در حالیکه شیر منبع آب برای گوساله است، دسترسی آزاد به آب برای حمایت رشد بهینه و تضمین سلامت گوسله ضروری است. دسترسی آزاد به آب به گوساله ها قبل از شیرگیری دارای اهمیت ویژه ای می باشد به طوریکه سبب ترغیب مصرف ماده خشک خواهد شد. ادامه مطلب …

معرفی گاو نژاد جرسی و مقایسه آن با گاو نژاد هلشتاین

در ابتدا لازم به ذکر است که خاستگاه نژاد جرسی، یکی از جزیره های ما بین کانال فرانسه و انگلستان به نام جزیره ی جرسی می باشد.

 

از  ویژگی های بارز این نژاد می توان به درصد بالای چربی شیر، رنگ شیر متفاوت و مقاومت بالای این گاو ها به بحث استرس گرمایی اشاره کرد.  شیر تولیدی از این نژاد، بیشترین درصد چربی را در میان سایر گاوهای شیری دارد که عددی در حدود 4.85 درصد بوده و به دلیل چربی بالا و وجود کاروتن زیاد رنگ شیر زرد رنگ است. در ادامه مطلب به بررسی نتایج چند مقاله معتبر در این زمینه می پردازیم.

ادامه مطلب …

اهمیت کیفیت آب در گاوداری

آب ماده ای مغذی و ضروری در تمام طول زندگی دام است. هر گاو روزانه بین 90 تا 180 لیتر آب مصرف می کند. کلید تولید شیر موفق، دسترسی آسان گاو به آب گوارا، تازه و پاکیزه است. ادامه مطلب …

راهکار های افزایش تولید در گاوداری ها در شرایط مختلف اقلیمی

بحران خشکسالی از یکسو و نوسانات شدید قیمت و رکود بازارهای جهانی از سوی دیگر سایه ای سنگین بر صنعت گاو شیری افکنده ولی تمام سعی کارشناسان این صنعت باید بر حفظ تولید شیر و درگیر شدن با کمترین تنش باشد. بدون شک مهمترین فعالیت متخصصان و مهندسان تغذیه در یک مزرعۀ پرورش گاو شیری رساندن گاوهای شیری به دورۀ اوج شیردهی و سپس حفظ و تداوم شیردهی است. افزایش تولید شیر در یک گاو قطعاً تحت تأثیر یک عامل (مثلاً تغذیه و خوراک) نیست و عوامل مهم دیگری همچون ژنتیک ، شجرۀ پدر و مادر، بهداشت، جایگاه، آسایش دام و رفتار مناسب نیروی انسانی در این مهم نقش دارند. نکتۀ مهمی که اشاره به آن ضروری است آن است که افزایش تولید شیر در شرایط پرآبی و وفور علوفه و   جیره ای با کیفیت ، برای یک متخصص کار چندان سختی نیست ولی در شرایط خشکسالی و عدم ثبات در قیمت ها کاری بس دشوار و طاقت فرساست. گاوداران در شرایط خشکسالی با کمیاب شدن علوفه، گران شدن قیمت علوفه، عرضۀ علوفۀ بی کیفیت به بازار و وفور غلات وارداتی روبرو می شوند.

شیوه های افزایش تولید شیر در شرایط پرآبی

زمانی که یک ماده غذایی جدید وارد جیره گاو شیری می شود به سرعت بر جمعیت میکروبی شکمبه اثر خود را می گذارد. براین اساس دورۀ عادت پذیری حداقل 3 هفته برای این کار توصیه شده است. پژوهش های انجام شده نشان داده است در هر میلی متر مایع شکمبه، تعداد 10 میلیارد عدد از میکروارگانیسم ها وجود دارند که با احتساب باکتری های چسبنده به غذا این تعداد بیشتر نیز خواهد شد. وزن باکتری های موجود در شکمبه 3-7 کیلوگرم است که تقریباً 5 تا 10 درصد از کل محتویات شکمبه را شامل می شود. ارت و کافمن نشان دادند تعداد باکتری ها تا حد زیادی به وسیله ترکیبات جیره غذایی تحت تأثیر قرار می گیرد. زمانی که گاو از کاه تغذیه می کند تعداد باکتری ها در هر میلی متر مایع شکمبه به 109 * 15-4 می رسد ولی با تغذیع خوارک های پرنشاسته این تعداد به 5 برابر می رسد
خوراک نه تنها بر تعداد کل میکروارگانیسم ها اثر گذار است بلکه در رشد نسبی جمعیت گونه ای خاص از یک نوع میکروارگانیسم نیز مؤثر است. در زمان تعلیف باخوارکهای دارای فیبر خام زیاد، باکتری های تجزیه کننده سلولز (مثل فیبروباکترسوکسینوژنز) افزایش می یابند و در زمان تعلیف خوراکهای دارای نشاسته زیاد، باکتری های تجزیه کننده نشاسته (مثل استرپتوکوکوس بوویس) حائز اکثریت می شوند. بنابراین تنظیم جیره در دوره خشکی و ابتدای شیردهی از این جهت مهم است که چون گاو در اواخر دوره خشکی از یک جیره پرعلوفه استفاده کرده و تعداد باکتری های مگاسفراالسدنی و سلنوموناس رومیننتیوم تقریباً ناچیز بوده و 3 هفته طول می کشد تا به تعداد مناسب برسند و بتوانند محصول تخمیری باکتری های استرپتوکوکوس بوویس و لاکتوباسیل که لاکتات است را به اسیدهای چرب فرار استات، پرپیونات و بوتیرات تبدیل کنند تغییر ناگهانی جیره از حالت علوفه ای به حالت پرکنسانتره می تواند زیان بار باشد. چون باکتریهای استرپتوکوکوس بوویس و لاکتوباسیلها به جیره پرنشاسته به سرعت پاسخ داده و حجم بالایی ار لاکتات را در شکمبه تولید می کنند که در اینجا باید باکتری مگاسفراالسدنی و سلنوموناس رومیننتیوم، لاکتات را به استات، پروپیونات و بوتیرات تبدیل کنند ولی به دلیل عدم رعایت دورۀ عادت پذیری این حالت طبیعی اتفاق نمی افتد.

گاوهای تازه زا و پرتولید

افزایش تولید شیر تا 4 ماه پس از زایمان ادامه پیدا می کند. لزوم دسته بندی گاوهای تازه زا و پرتولید جهت افزایش تولید شیر امری ثابت شده است. رسیدگی به جیره مصرفی این دسته از گاوها جهت مقابله با بیماری های متابولیکی مثل اسیدوز، کتوز، تب شیر، جابجایی شیردان و کبد چرب از یک طرف موجب بهبود سلامت بدنی و ارتقاء عملکرد تولید مثلی حیوان شده و از طرف دیگر منجر به افزایش در تولید شیر می شود. بر این اساس مصرف روزانه کنسانتره باید بین 45/0-9/0 کیلوگرم افزایش یابد. باید گاوها را جهت بهینه سازی اعمال هضم و جذب، با بهترین و مرغوبترین علوفه تعلیف کرد. به دلیل بالا رفتن در تولید شیر، گاو شیری نیاز بیشتری به انرژی دریافتی داشته که باید از طریق مکمل چربی یا روغن به میزان (45/0 تا 9/0 کیلوگرم در روز) این نیاز را پاسخ داد. حتی الامکان جایگاه استراحت گاو شیری از نوع فری استال بوده همراه با تهوبه کافی و محلی برای گردش و قدم زدن تعبیه شود. از مهمترین ناهنجاری های متابولیکی در این دوره کتوز و کبد چرب بوده به طوری که به دلیل ناهمخوانی داشتن انرژی دریافتی و انرژی موردنیاز، غلظت اسیدهای چرب غیراستری شده  در خون افزایش می یابد. همچنین در این شرایط غلظت گلوکز و انسولین خون در حد پایینی قرار دارد. بنابراین محققین خوراندن 3 تا 12 کیلوگرم نیاسین در هر روز را برای کاهش اجسام کتونی خون توصیه می کنند. همچنین استفاده از پروپیونات سدیم یا پروپیلن گلیکول سطح گلوکز خون و به دنبال آن انرژی مورد نیاز دام را در سطح مناسبی حفظ می کند.

افزایش کنسانتره مصرفی

افزایش در مصرف کنسانتره باید در زمان 4 ماه پس از زایمان باشد. افزایش کنسانتره مصرفی صرفاً نباید به کمیت آن محدود شود، بلکه کیفیت آن نیز مهم است به طوری که استفاده از مواد خوراکی متنوع، مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری را طبق توصیه جداول تعین شده علمی تأمین می کند. از این رو همگام با افزایش کمیت کنسانتره، افزایش کیفیت آن نیز در نظر گرفته شود و از موادی چون پودرماهی، پودر چربی، پسمان خشک صنایع تقطیری، ملاس، گلوتن ذرت و پروبیوتیکها، مخمرها، بافرها، مکملهای معدنی و ویتامینی و ضدقارچ و کپکها در کنار مواد انرژی زا و پروتئینی جیره با رعایت اصول تنظیم استفاده شود. در پژوهشی مشخص شد اگر سطح مصرف خوراک کاهش پیدا کند تولید شیر نیز کاهش و به عکس زمانی که مقدار ماده خشک مصرفی افزایش پیدا کند تولید شیر نیز افزایش پیدا می کند.
جان و دالی (1996) دریافتند اگر دفعات مصرف کنسانتره در روز2 بار یا کمتر باشد، غلظت پروپیونات در شکمبه افزایش وبه دنبال آن انسولین خون زیاد می شود. این حالت باعث می شود پیش سازهای ساخت چربی خارج از بافت پستان به سمت بافت چربی رفته و در آنجا چربی ذخیره شود. به نظر می رسد تغذیه چندین بار کنسانتره در روز از افت چربی شیر می کاهد. این حالت در زمانی که ماده خشک مصرفی بالاتر از 10 کیلوگرم در روز باشد مهم است.

افزایش دفعات خوارک دهی

مشخص شده است که هرچه وعده های خوارکدهی برای گاوهای شیری بیشتر شود، حجم کمتری از غذا در هر وعدۀ غذایی وارد شکمبه می شود و در نتیجه گاو زمان بیشتری را کنار آخور سپری کرده و رغبت بیشتری را به مصرف خوراک نشان می دهد. اگر تعداد وعده های خوراکدهی کاهش یابد (مثلاً از 3 بار به 2 بار)، ذخیره سازی چربی و نقل و انتقال آن زیاد شده و در نتیجه بازده ذخیره سازی انرژی کم می شود. مطالعات پیشین از اثرات منفی افزایش دفعات خوارکدهی بر ترشح انسولین پلاسما در گاوهای شیرده گزارش داده اند.
در آزمایشات متععد مشاهده شد اگر دفعات خوراکدهی برای گاوهای شیرده افزایش پیدا کند، اسیدیته شکمبه و نسبت استات به پروپیونات افزایش و غلظت انسولین پلاسما کاهش می یابد. با توجه به نقش مهم انسولین در لیپوژنز، به نظر می رسد به دنبال افزایش دفعات خوراکدهی، سطح انسولین پلاسما کاهش یافته و ذخیره چربی در بدن کم می شود. بنابراین توجه به افزایش تعداد وعده های خوراکدهی بیشتر برای کنترل  اسیدوز شکمبه گاو بوده که به دنبال آن می توان به افزایش تولید شیر امیدوار بود.

افزایش دفعات دوشش

عمل 2 بار دوشش در روز در بسیاری از نقاط جهان معمول است. فاصله زمانی بین دو دوشش می تواند 12، 14-10 یا 16-8 یا 15-9 ساعت یکبار باشد. طبق مطالعه ای که در دانشگاه کرنل انجام شد مشخص شد گاوهایی که با فاصله 16-8 ساعته 2 بار در روز دوشیده می شدند نسبت به گاوهایی که 2 بار دوشش با فاصله زمانی 12 ساعته داشتند، 3/4% شیر کمتری تولید کردند. در مطالعه ای دیگر که در دانشگاه ایلینویز انجام شد 2 گروه گاو که 2 بار در روز دوشیده می شدند یکی از گروه ها با فاصله زمانی 15-9 ساعته و گروه دیگر هر 12 ساعت یکبار در نظر گرفته شدند. در پایان آزمایش مشخص شد گاوهایی که هر 15-9 ساعت یکبار دوشیده می شدند 2% شیر کمتری نسبت به گروه هر 12 ساعت یکبار دوشش تولید کردند. بنابراین به نظر می رسد رعایت دقیق فواصل بین دو دوشش ضروری نباشد.
در بررسی سه گله در کالیفرنیا در سال 1986 مشخص شد دامداری هایی که 3 بار در روز عمل دوشش را انجام می دادند گاوهای شکم یک 4/19% ، گاوهای شکم دو 5/13% ، گاوهای شکم سه 7/11% و گاوهای شکم چهار به بالا 4/13% شیر بیشتری نسبت به 2 بار دوشش تولید کردند. در مطالعه دیگری که در کالیفرنیا انجام شد مشخص شد به دنبال افزایش تعداد دفعات دوشش، تولید در گاوهای شکم یک 12% و تولید در کل دوره 14% افزایش نشان داد. همچنین تولید بیشتر شیر برای گاوهای شکم دو 7% دیده شد. در تحقیقاتی که در انگلستان انجام شد مشخص شد 3 بار دوشش در طی 20 هفته اول شیردهی برای گاوهای چند شکم زا باعث افزایش 19% و برای گاوهای شکم یک 13% افزایش در تولید شیررا خواهد داشت.
به دلیل آنکه عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری نیز همزمان با تولید شیر از اهمیت خاصی برخوردار است در کالیفرنیا در سال 1986 پژوهشی در این زمینه انجام شد. مشخص شد گاوهایی که در ابتدای دوره شیردهی قرار داشتند و 3 بار در روز دوشیده می شدند نسبت به گاوهایی که 2 بار در روز دوشیده می شدند روزهای باز بیشتری داشتند. پیتر و همکاران در سال 1986 نشان دادند گاوهایی که در روز 2 بار دوشیده می شدند عملکرد تولید مثلی بهتری نسبت گاوهایی که در روز 3 بار دوشیده می شدند داشتند و این دامها چرخه فحلی خود را زودتر از سر گرفتند. بنابراین گاوهای 3 بار دوشش در روز در مقایسه با گاوهای 2 بار دوشش در روز دارای عملکرد تولید مثلی ضعیف تری در ابتدای شیردهی خود بودند.
ولی افزایش دفعات دوشش در انتهای دورۀ شیردهی روی عملکرد تولیدی و تولیدمثلی اثر منفی نداشت. گاوهای 3 بار دوشش در مقایسه با 2 بار دوشش در روز کمتر از گله حذف شدند. یک نتیجه جالب دیگر اینکه به لحاظ سلامت بافت پستان هیچ تفاوتی بین دو گروه دیده نشد. در نهایت دوشش گله برای 3 بار در روز باعث افزایش تولید شیر به میزان 18-10% شد.

کیفیت جیره مصرفی

منظور از کیفیت جیره مصرفی، تأمین ماده خشک مصرفی، انرژی ویژه شیردهی، پروتئین قابل سوخت و ساز، مواد معدنی پرمصرف و کم مصرف با رعایت قابلیت دسترسی ، ویتامین های محلول در چربی و محلول در آب، رطوبت، فییبرها، تفاوت آنیون – کاتیون جیره و افزایش وزن بدن است. کیفیت جیره هم در علوفه و هم در کنسانتره اثری مهم در شیردهی گاو دارد. علوفۀ با کیفیت، دارای رطوبت مناسب جهت عمل نشخوار، رنگ اختصاصی همان علوفه برای تشخیص غلظت ویتامین های محلول در چربی و ریز مغذی های کافی جهت تأمین نیازهای شیردهی می باشد. البته مهمترین توقعی که از علوفه در جیرۀ گاوهای شیری می رود، تحریک عمل نشخوار و حفظ ثبات ph در شکمبه بوده و برای تأمین نیاز گاوهای پرتولید باید از بخش کنسانتره کمک گرفت. بدین جهت برای کمک به تولید علوفه ای با کیفیت باید از واریته های اصلاح شده، اعمال کنترل شدۀ کاشت ، داشت و برداشت ، خاک های غنی از ریزمغذی ها، انبارداری مناسب، دستگاه های مناسب برداشت و حمل و نقل استاندارد استفاده کرد. منظور از کنسانترۀ با کیفیت ، خوراک مخلوط شده ای است که از تنوع مواد غذایی و مغذی جهت تولید شیر بالا برخوردار باشد. چون کنسانتره به حالت پودری است نیاز به جویدن نداشته و سریع در معرض میکروب های موجود در شکمبه قرار گرفته و تخمیر می شود. در چنین شرایطی اگر کنسانتره از مواد انرژی زا و پروتئین قابل تجزیۀ مناسبی برخوردار باشد باعث ساخته شدن پروتئین میکروبی در شکمبه شده که هم نیاز های میکروبی داخل شکمبه را تأمین می کند و هم نیازهای تولید شیر برطرف می شود. کیفیت پروتئین جیره هم بر تولید شیر و هم بر افزایش وزن بدن اثر دارد به این صورت که اگر به کمک روش های حرارت دهی بتوان بر روی محصولات کشاورزی تغییراتی اعمال کرد تا پروتئین بیشتری در اختیار دام قرار گیرد می توان در نیل به این اهداف موفق بود. روش های حرارت دهی مانند عمل آوری با امواج مایکروویو، ترکاندن، برشته کردن، منبسط کردن، پرک کردن و خرد کردن می توانند از باز شدن پروتئین در شکمبه جلوگیری کرده و باعث جذب اسیدهای آمینه در روده ها شوند. این حالت افزایش وزن بدن و تولید بیشتر شیر را در پی خواهد داشت. اخیراً اسید های آمینه محافظت شده متیونین و لیزین نیز وارد بازار شده که می تواند در کاهش دادن هزینۀ جیرۀ مصرفی گاوداری و تنظیم دقیق تر جیره اثرگذار باشد.

افزایش یا حفظ تولید شیر در شرایط خشکسالی

در شرایطی که به دلیل کاهش بارندگی تولید علوفه کاهش می یابد گاوداران مجبورند از کنسانترۀ بیشتر و علوفۀ کمتری در جیره استفاده کنند. بر طبق اسناد علمی چون گاو یک حیوان نشخوارکننده است باید 5/1 درصد از وزن بدن خود را از علوفه تغذیه کند . همچنین در تمام جیره های مصرفی برای گاوهای شیری باید 55 درصد علوفه و 45 درصد کنسانتره در نظر گرفته شود . حال اگر دو علوفۀ مهم مصرفی در گاوداری مثل یونجه و سیلاژ ذرت به دلیل خشکسالی با کمبود مواجه شود باید از جایگزین های مناسب مثل تفاله ها، پوسته ها، کاه عمل آوری شده با ملاس یا اوره و انواع سبوس استفاده کرد. در چنین شرایطی حتماً رطوبت جیره 45 تا 50 درصد حفظ شود. اگر از کاه گندم در جیرۀ گوساله های 3-12 ماهه ماده استفاده می شود حتماً پروتئین مورد نیاز جهت تنظیم رشد در نظر گرفته شود. در جیره های مورد استفاده در زمان خشکسالی از آلمینوسیلیکات ها (مثل بنتونیت سدیم) استفاده شود.

منابع:
1- کیرش گسنر.م. تغذیه دام . ترجمه: دهقانیان، س و ح . نصیری مقدم . 1384. چاپ دوم . انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
2-Dufa, G. S., E. E. Bartley. A. D. Dayton, and D. O. Riddell.1983. Effect of niacinsupplementation on milk production and ketosis of dairy cattle. J. Dairy Sci. 66: 2329-2336.
3- Gringer , G. 1988. Effect of addition or reduction dry matter intake on milk yield indairy cattle

ادامه مطلب …

هفت باید و نباید برای بهبود گله در صنعت گاو شیری

یکی از عوامل حیاتی صنعت پرورش گاو شیری یا هر حرفه دیگر که به بقا در آینده می انجامد بهبود مداوم است. شما باید پیشرفت کنید، چرا که صنعت به طور مداوم در حال کارآمدتر شدن است و بازارهای خارجی در حال گسترش هستند. اگر در کارتان تغییر ایجاد نکنید دیر یا زود حذف

ادامه مطلب …

گاوها به کمک درمان ایدز آمدند

گاو های حیوانات قوی هستند که سیستم ایمنی گاوها مجموعه از آنتی‌بادی را تولید می‌کند که توانایی نابودی ۹۶درصد از انواع ویروس ایدز را دارد. ادامه مطلب …

گاوها به کمک درمان ایدز آمدند

گاو های حیوانات قوی هستند که سیستم ایمنی گاوها مجموعه از آنتی‌بادی را تولید می‌کند که توانایی نابودی ۹۶درصد از انواع ویروس ایدز را دارد.

دکتر دنیس بورتون از انستیتوی تحقیقاتی اسکریپس آمریکا در این باره گفت: آنتی بادی‌های گاو اغلب به شکل منحصربفردی ساخته شده‌اند و بهتر از آنتی بادی‌های مشابه انسان می‌توانند به نابودی کامل پیچیده‌ترین ویروس‌ها بپردازند.

وی افزود: این تحقیقات جدید شرایط لازم را برای تولید واکسن ایدز هموار می‌کند.

به گفته این ایمونولوژیست، در گذشته آزمایش‌های مشابهی برای یافتن آنتی بادی ایدز بر روی موش و میمون که ساختاری شبیه انسان دارند، انجام شد و همگی به شکست انجامید، اما مجموعه‌ای از چندین آنتی بادی رشد کرده در بدن گاوها، راه را برای درمان این بیماری آسان‌تر می‌کند.

وی ادامه داد: علت اصلی را می‌توان ساختار آنتی بادی گاو دانست که شبیه سیستم ایمنی انسان نیست و از سوی دیگر گاوها دائما مجبورند تا هنگام هضم غذا با ویروس‌ها مبارزه کنند و مانع از نفوذ میکروب‌ها به روده شوند. به همین خاطر بعضی از زنجیره‌های اسید آمینه برای از بین بردن ویروس‌ها از جمله ایدز در بدن گاوها حیاتی است.

تحقیقات دانشمندان به این موضوع کمک خواهد کرد که چگونه سیستم ایمنی بدن انسان را وادار کنند تا همانند گاوها آنتی بادی تولید کند و یا از آنتی بادی تولید شده در بدن گاو برای درمان ایدز در انسان استفاده کرد.

راهکار های افزایش تولید در گاوداری ها در شرایط مختلف اقلیمی

بحران خشکسالی از یکسو و نوسانات شدید قیمت و رکود بازارهای جهانی از سوی دیگر سایه ای سنگین بر صنعت گاو شیری افکنده ولی تمام سعی کارشناسان این صنعت باید بر حفظ تولید شیر و درگیر شدن با کمترین تنش باشد. بدون شک مهمترین فعالیت متخصصان و مهندسان تغذیه در یک مزرعۀ پرورش گاو شیری رساندن گاوهای شیری به دورۀ اوج شیردهی و سپس حفظ و تداوم شیردهی است. افزایش تولید شیر در یک گاو قطعاً تحت تأثیر یک عامل (مثلاً تغذیه و خوراک) نیست و عوامل مهم دیگری همچون ژنتیک ، شجرۀ پدر و مادر، بهداشت، جایگاه، آسایش دام و رفتار مناسب نیروی انسانی در این مهم نقش دارند. نکتۀ مهمی که اشاره به آن ضروری است آن است که افزایش تولید شیر در شرایط پرآبی و وفور علوفه و جیره ای با کیفیت ، برای یک متخصص کار چندان سختی نیست ولی در شرایط خشکسالی و عدم ثبات در قیمت ها کاری بس دشوار و طاقت فرساست. گاوداران در شرایط خشکسالی با کمیاب شدن علوفه، گران شدن قیمت علوفه، عرضۀ علوفۀ بی کیفیت به بازار و وفور غلات وارداتی روبرو می شوند. ادامه مطلب …

خواص شیر برای ماه رمضان

یکی از  مواردی که  متخصصان طب سنتی  در هنگام افطار توصیه میکنند ، نوشیدن شیرگرم است. در این جا توضیح می دهیم که شیر چه منفعتهایی برای روزه داران دارد که به نوشیدن آن توصیه شده است

شیر

شیر حاوی مواد فوق العاده ی طبیعی و ضروری برای بدن است. شیر سرشار از کلسیم، پتاسیم، سدیم، ویتامین B، پروتئین، فسفر و … است و به همین دلیل خواص فراوانی دارد. طب سنتی، شیر را به عنوان ماده ای پرخاصیت برای افطار توصیه می کند.

خواص شیر برای ماه رمضان

در این بخش، علّت ضروری بودن مصرف شیر را به شما توضیح می دهیم…

•    لاغری

در ماه رمضان برخلاف آن چه که تصور می کنید، چاق می شوید. زیرا مواد پرحجم مصرف می کنید، دیرتر می خوابید و مواد قندی زیاد مصرف می کنید.
بنابراین بهتر است به فکر مواد دیرهضمی باشید که هم دیرتر گرسنه شوید و هم مواد زیادی را مصرف نکنید. پیشنهاد ما نوشیدن یک لیوان شیر کم چرب است.
شیر کم چرب، دیرهضم است و با نوشیدن آن، معده  تا مدت زمان زیادی، مواد غذایی دیگری را طلب نمی کند در نتیجه احساس گرسنگی دیرتر به سراغتان می آید.

•    خواب

ممکن است به دلیل خوابیدن طولانی مدت در بعد ازظهرها، موقع شب دچار بی خوابی شوید و یا بعد از خوردن سحری به خاطر سنگین بودن معده تان، خوابتان نبرد.
حتماً شما هم شنیده اید که برای درمان سنتی بی خوابی، شیر دارویی طبیعی و مفید است. شیر کم چرب، استرس را کاهش می دهد و عضلات و اعصاب را تسکین می بخشد. در نتیجه بدن آماده ی استراحت می شود.

•    بهبود علائم قاعدگی

پیش از شروع قاعدگی باید روزه بگیرید امّا دردهای پیش از قاعدگی با ناتوانی ناشی از روزه داری همراه می شود و نمی توانید دردها را تحمل کنید. کمر درد، سردرد، اختلالات خلقی، افسردگی و… همه از علائم قاعدگی هستند.
نوشیدن شیر کم چرب به کاهش علائم قاعدگی کمک می کند و آرام تان می کند.

•    پوست

در ماه رمضان به علّت کم آبی بدن، کمبود خواب، تغذیه ی نادرست و… پوست مان کدر و خشک می شود. یکی از مهم ترین علل خشکی پوست، کمبود ویتامین B است.
شیر سرشار از ویتامینB است و به بهبود پوست به ویژه در ماه رمضان کمک می کند.

•    مو

در ماه رمضان معمولاً شاهد ریزش موی غیر طبیعی می شویم. کلسیم موجود در شیر، اگر با ویتامین Dهمراه شود، ریزش مو را کنترل می کند و حتی باعث افزایش رشد مو می شود.
بهتر است شیر را با موادی که ویتامین D دارند مثل ماهی و تخم مرغ، مصرف کنید.

•    افزایش انرژی

ممکن است در اثر پرخوری دچار بی حالی و گرگرفتگی شده باشید. مصرف شیر به شما انرژی فوق العاده ای می بخشد تا سرحال تر باشید.

•    بازسازی ماهیچه ها

اگر ورزشکار هستید و احساس می کنید در طول ماه رمضان، عضلات خوش فرم تان را از دست داده اید، باید شیر بیشتری بنوشید. مصرف شیر به علّت داشتن پروتئین زیاد، به عضلات کمک می کند تا خود را بازسازی کنند.

بنابراین در فاصله ی میان افطار تا سحر، سه لیوان شیر بنوشید.

گلدشت نمونه در رسانه ها

مجله دام و کشت و صنعت – تابستان 94

 

Image0002 Image0003
Image0004 Image0005

هفته نامه آتیه نو (ویژه نامه نمایشگاه تأمین اجتماعی)

Image0001