برگزاری جلسه انجمن دامداران استان اصفهان در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان

در تاریخ 1401/08/29 جلسه ماهانه انجمن دامداران استان اصفهان، با حضور مدیریت …

افزایش ظرفیت تولید کارخانه خوراک دام

افزایش ظرفیت تولید کارخانه خوراک شرکت گلدشت  زیر ساختی همسو …

کلاس آموزشی بیماری یابی در گاو

بیماری یابی در گاو : در این جلسه توضیحاتی کاربردی در خصوص نحوه بیماری یاب…

آگهی مزایده فروش کود حیوانی

  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)به شماره ثبت 16…

برگزاری کلاس بیماری یابی در گوساله و گاو توسط دکتر محبی

کلاس : بیماری یابی در گوساله و گاو -تاریخ برگزاری :  09-08-1…
100

Click here to add your own text