جلسه گرامیداشت هفته روابط عمومی

به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان، مدیریت محترم عامل شرکت…

آگهی مزایده عمومی فروش دام

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد تعدادی دام ماز…

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان موفق به اخذ تائیدیه شیر صادراتی شد

شرکت گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) پس از طی مراحل و ممیزی توسط…

بازدید مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از پروژه دلفان

در تاریخ 1402/02/27 جناب آقای دکتر محمدی مدیریت محترم عامل شرکت …

روز روابط عمومی گرامی باد !

بی شک روز روابط عمومی تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط ع…
100

Click here to add your own text