آغاز بهره برداری از شیردوش مجهز مجتمع دامداری دلفان

مورخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۱ شیردوش سی واحدی دوبل با ظرفیت اسمی د…

نتایج ارزیابی محتوای صورتجلسات هیئت مدیره شرکتهای تابعه شستا

نتایج ارزیابی محتوای صورتجلسات هیئت مدیره شرکتهای تابعه شستا و کسب…

آگهی استخدام «کارشناس دامپروری»

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد برای تامین کاد…
بازیان

بازدید مدیرعامل شستا و هیات همراه از شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

مدیرعامل شستا به همراه جمعی از مدیران و معاونان شستا و هلدینگ‌های تا…

تولد اولین گوساله ماده در شرکت گلدشت نمونه اصفهان (واحد درگزین استان همدان)

پس از ورود اولین گروه تلیسه از شرکت گلدشت نمونه اصفهان به پروژه…
100

Click here to add your own text