آگهی فروش تلیسه آبستن (مزایده)

به استحضار کلیه خریداران محترم دام می رساند شرکت گلدشت نمونه اص…

برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق

کلاس عملی اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده  و بالا ب…

آیا می دانید که ؟ (آبان 1401)

آیا می دانید که ؟ تولید شیر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1…

برگزاری جلسه انجمن دامداران استان اصفهان در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان

در تاریخ 1401/08/29 جلسه ماهانه انجمن دامداران استان اصفهان، با حضور مدیریت …

افزایش ظرفیت تولید کارخانه خوراک دام

افزایش ظرفیت تولید کارخانه خوراک شرکت گلدشت  زیر ساختی همسو …
100

Click here to add your own text