نام عضو حقوقینام نماینده حقیقینوع عضویت و سمتتاریخ تولدمدرک و رشته تحصیلیتاریخ انتصاب
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیرمسعود کیان مهررئیس هیات مدیره1364/05/10کارشناسی ارشد مهندسی عمران1400/05/10
شرکت سرمایه گذاری هامون صباموسی نوروزیعضو هیئت مدیره1359/02/01کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی1401/11/19
شرکت سرمایه گذاری صبا تامیناحمد پایدارنایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل1365/04/01دکترا دامپزشکی1401/05/31
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامینفاقد نماینده
شرکت کشت و دامداری فکاحجت اله صادقیعضو هیئت مدیره1353/09/20کارشناسی حسابداری1401/07/23