نام عضو حقوقی نام نماینده سمت موظف / غیر موظف کد ملی تحصیلات (رشته تحصیلی) کد ملی تجارب مدارک حرفه ای عضو مستقل میزان مالکیت سهامدار حقوقی
شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر (سهامی عام) مسعود کیانمهر رئیس هیئت مدیره غیر موظف 0077695275 کارشناسی ارشد_

مهندسی عمران

0077695275 مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل 19 پروژه سد سازی – کانال سازی – تونل – مخازن نفتی و … در شرکت سابیر مدارک برنامه ریزس و کنترل پروژه-

گزارشگیری و کنترل پیشرفت فیزیکی و ریالی پروژه

خیر 1000 سهم
شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام) مسعود امیری عضو هیئت مدیره و معاونت فنی پروژه ها موظف 4660096556 کارشناسی ارشد-

مهندسی عمران

4660096556 مدیر فنی پروژه های دامداری دلفان ، درگزین ، شیروان مدارک تخصصی مرتبط خیر 1000 سهم
شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین احمد پایدار نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل موظف 0704000512 دکتری – دامپزشکی 0704000512 مدیر شرکت دامداری شریف آباد مدارک تخصصی مرتبط خیر 1000 سهم