مجید بابلیان

تحصیلات : کارشناسی علوم و صنایع غذایی (تکنولوژی) دانشگاه صنعتی اصفهان  – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر کرد

 سوابق حرفه اى

اتمام

شروع

زمینه فعالیت

نام شرکت 

عنوان

 ادامه دارد

۱۳۹۷/۸/۱

توسعه واحد  دامپروری

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه  اصفهان

 مدیر پروژه

 

 ادامه دارد

۱۳۹۶/۱۲/۱۵

کشت و صنعت و  کشاورزی

شرکت راهیان

کشت نو اندیش  فراست

نماینده بنیاد برکت و  رییس هیآت مدیره

 (غیر موظف)

۱۳۹۷/۷/۳

۱۳۹۶/۵/۱۵

تولید کمپوست و  قارچ خوراکی

شرکت قارچ نگین  فصل

نماینده بنیاد برکت و  رییس هیآت مدیره

 (موظف)

۱۳۹۷/۵/۳۱

۱۳۹۳/۱۲/۲۵

تولید لبنیات پاستوریزه و  استرلیزه

گروه صنعتی فلات  کوهرنگ

مدیر کارخانه و قائم  مقام مدیر عامل

۱۳۹۳/۱۲/۲۵

۱۳۹۱/۹/۱۵

تولید لبنیات پاستوریزه و  استرلیزه

لبنیات پاستوریزه  پاک پی

 (لبنیات پاک)

 مدیر عامل