به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، مورخ 16 , 17 , 18 آبان ماه ۱۴۰۲، کلاس آموزشی نرم افزار تولید (مدیران) با حضور مدرس مربوطه، جهت مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی این شرکت (اصفهان، دلفان و درگزین) برگزار گردید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.