آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان ،مقابل پليس راه شاهين شهر- کاشان، کي
لومتر 8 جاده علويجه، سمت چپ، جاده اختصاصي
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
 1399/12/30
توضیحات:
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار مجمع با حضور 15 نفر از سهامداران حقيقي وحقوقي برگزار خواهد شد. لذا با تشکر از سهامداران حقيقي وحقوقي درخواست مي گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : http://Goldashtco.com بصورت غير حضوري، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامي عام