برگزاری جلسه انجمن دامداران استان اصفهان در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان

در تاریخ 1401/08/29 جلسه ماهانه انجمن دامداران استان اصفهان، با حضور مدیریت محترم کل دامپزشکی استان اصفهان، معاونت محترم بین الملل سازمان دامپزشکی، مدیریت محترم کل دفتر نظارت، مدیریت محترم کل امور بین الملل و مدیران محترم دامداری های مطرح استان اصفهان در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار گردید.

 

آگهی مزایده فروش کود حیوانی

 

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)به شماره ثبت 16233و شناسه ملی  10260371718 در نظر دارد نسبت به فروش سالیانه کود گاوی خود در انواع خشک (فرآوری شده )و خمیری از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان  می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت  پنج روزکاری نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه یا با تلفن : 12-03195014610  واحد بازرگانی تماس و مدارک را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/08/14 به دفتر حراست تحویل نمایید.

– شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

نام متقاضی کد/شناسه ملی تاریخ تولد/ثبت مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم کود خشک(فرآوری شده) مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم          کود خمیری

 

آگهی مزایده فروش کود دامی

آگهی مزایده فروش کود دامی

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش حدود 5000 تن کود گاوی خشک نوع B از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز جهت کسب اطلاعات بیشتر نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس: اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر-کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه – جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.comمراجعه یا با تلفن : 12-03195014610  واحد بازرگانی تماس بگیرند.

–  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

 

مزایده فروش کود دامی شرکت گلدشت نمونه اصفهان مهر ماه 1401

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم


 

 

 

آگهی مزایده عمومی فروش دام

 

 

آگهی مزایده عمومی فروش دام

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد تعدادی دام مازاد شامل:

1.گاو غیر آبستن کشتارگاهی 35 راس

2.گوساله نر قطع شیر250 راس

3.گوساله نر شیرخوار300 راس
از طریق برگزاری مزایده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 12/04/1401 به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان یا سایت شرکت به آدر www.goldashtco.com  مراجعه یا با شماره تلفن های : 12- 03195014610 واحد بازرگانی تماس بگیرند.

**شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

 

 

 

 

مناقصه زایشگاه و بیمارستان پروژه ها

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان دلفان

 

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان در گزین

 

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان شیروان

مناقصه عمومی 1400-17 (ساخت ، حمل و نصب سوله آغوزخانه درگزین)

دریافت اسناد مناقصه پروژه دلفان 

 

دریافت اسناد مناقصه پروژه درگزین

 

دریافت اسناد مناقصه پروژه شیروان

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تا 19 خرداد 1400

قابل توجه سهامداران گرامی

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تنها  تا 19 خرداد 1400 امکان پذیر است .