آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان – نماد: زگلدشت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس سي وسه پل،بلوار ملت،هتل پارسيان کوثر اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
توضیحات:
اصلاح بند 2 و22 اساسنامه
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
ازکليه سهامداران محترم ويا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي گرددجهت دريافت برگه ورود به مجمع در روز يک شنبه مورخ 08/03/1401 از ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت ملي ،کارت واکسن و وکالتنامه يا مدرک نمايندگي معتبر به آدرس اصفهان ، سي وسه پل،بلوار ملت – هتل پارسيان کوثر اصفهان مراجعه نمايند. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان – نماد: زگلدشت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس سي وسه پل،بلوار ملت،هتل پارسيان کوثر اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
 1400/12/29
توضیحات:
با توجه به ابلاغيه شماره 31/104 مورخ 20/12/1398 ستاد ملي مبارزه با بيماري کرونا وتاکيد سازمان بورس و اوراق بهادار بر اجراي ابلاغيه فوق ، مشاهده جلسه مجمع از طريق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : http://Goldashtco.com بصورت غير حضوري فراهم مي باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
ازکليه سهامداران محترم ويا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي گرددجهت دريافت برگه ورود به مجمع در روز يک شنبه مورخ 08/03/1401 از ساعت 9 صبح با در دست داشتن کارت ملي ،کارت واکسن و وکالتنامه يا مدرک نمايندگي معتبر به آدرس اصفهان ، سي وسه پل،بلوار ملت – هتل پارسيان کوثر اصفهان مراجعه نمايند. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-194 مورخ 1399/11/01و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال  ، تعداد 400,347,515 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 59,652,485 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1400/10/13 لغایت تاریخ 1400/11/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
141921149260281 توسعه تعاون بزرگمهر

اطلاعیه امور سهام در خصوص پرداخت سود

قابل توجه سهامداران محترم (حقیقی و حقوقی ) که به هر دلیل سود سهام سال 1399 به حساب سجامی آنها واریز نشده است . جهت دریافت سود فرم زیر را تکمیل نموده و به آدرس ایمیل goldasht.esfahan@gmail.com  ارسال نمایید .

اشخاص حقیقی :

اشخاص حقوقی :