آگهی فروش تلیسه آبستن (مزایده)

به استحضار کلیه خریداران محترم دام می رساند شرکت گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) در نظر دارد تعداد 400 رأس تلیسه آبستن خود را به صورت مزایده به فروش رساند . متقاضیان محترم جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با شماره تماس 09133184764 (واحد بازرگانی) تماس حاصل نمایند .

آگهی مزایده عمومی فروش دام

 

 

آگهی مزایده عمومی فروش دام

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد تعدادی دام مازاد شامل:

1.گاو غیر آبستن کشتارگاهی 35 راس

2.گوساله نر قطع شیر250 راس

3.گوساله نر شیرخوار300 راس
از طریق برگزاری مزایده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 12/04/1401 به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان یا سایت شرکت به آدر www.goldashtco.com  مراجعه یا با شماره تلفن های : 12- 03195014610 واحد بازرگانی تماس بگیرند.

**شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.