به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان؛ در تاریخ هجدهم بهمن ماه 1402 با حضور جناب آقای دکتر مهدی شاملی عضو محترم هیات مدیره، جناب آقای دکتر حامد شاهپوری معاونت محترم مالی و سرمایه انسانی، جناب آقای مهندس مسعود کیان مهر معاونت محترم فنی و سرمایه گذاری و جناب آقای دکتر علی اسکندری مدیر محترم روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین و همچنین با حضور مدیران و معاونین شرکت گلدشت نمونه اصفهان، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار گردید. در این مراسم از تلاش ها و عملکرد موفق آقای دکتر احمد پایدار قدردانی گردید و آقای دکتر علیرضا آقا طهرانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت گلدشت نمونه اصفهان معارفه شد. در این مراسم از زحمات و اقدامات ارزشمند آقای دکتر احمد پایدار قدردانی گردید و طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر محسن محمدی مدیریت محترم عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین، آقای دکتر علیرضا آقا طهرانی بعنوان مدیرعامل جدید و عضو هیات مدیره شرکت گلدشت نمونه اصفهان معارفه شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.