اطلاعیه توزیع سود سهام

 

اطلاعیه زمانبندی توزیع سود سهام (زگلدشت) سال مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰

 

 

جهت تکمیل فرم الکترونیکی به لینک زیر مراجعه کنید :