اعلام برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل سالن اجتماعات هتل آسمان واقع در اصفهان خیابان مطهری برگزاری خواهد شد