گوشه ای از زحمات و هماهنگی های برگزاری مجمع عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان به لطف پروردگار یکتا و در سایه تلاش و کوشش کلیه پرسنل خدوم شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و با برگزاری جلسات متعدد به منظور ایجاد هماهنگی های لازم، مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (نماد زگلدشت) ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ به نیکی برگزار گردید. در ادامه تصاویر گوشه ای از زحمات کارکنان شرکت جهت برگزاری هر چه بهتر این مجمع را مشاهده می فرمایید:

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.