به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، در تاریخ 14/04/1402 جناب آقای دکتر فرخ نژاد مدیریت محترم عامل بانک کشاورزی ایران و هیات همراه از پروژه دامداری واقع در شهرستان شیروان بازدید نمود. در این بازدید معاونت محترم اعتبارات بانک کشاورزی ایران، مدیریت محترم کل بانک کشاورزی استان خراسان شمالی، نماینده محترم شهرستان شیروان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار محترم شهرستان شیروان، مدیریت محترم کل جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی شیروان، مدیریت محترم آموزش و پرورش شیروان و نیز بخشدار محترم مرکزی شیروان از پروژه دامداری شرکت گلدشت نمونه اصفهان واقع در شهرستان شیروان بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر پایدار مدیریت محترم عامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان آخرین وضعیت واحد شیروان و چالش های پیش روی این پروژه را گزارش نمودند. نهایتاً در خصوص وام تبصره ۱۸ پروژه توافقاتی حاصل گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.