انجام معاینات ادواری طب کار سال 1401

معاینات ادواری طب کار سال 1401 به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان، به منظور اطمینان از وضعیت سلامت جسمی و همچنین جهت پایش سلامت شغلی کارکنان این شرکت، معاینات ادواری طب کار سال 1401 انجام شد. در این راستا طبق روال سنوات گذشته و به منظور حداقل رساندن میزان شیوع و شدت حوادث و بیماری های شغلی در بین همکاران محترم، اقدامات لازم جهت انجام آزمایشات دوره ای طب کار را بر اساس ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی جهت کلیه پرسنل انجام و باتوجه به هماهنگی لازم توسط واحد منابع انسانی و ایمنی و بهداشت، در بازه زمانی 23 الی 25 اسفند ماه 1401 در محل شرکت گلدشت، تست های لازم انجام شد.