تمدید مهلت پرداخت سود سهام مربوط به سال مالی ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم … سهامدارانی که در سال مالی ۹۶ سهامدار بوده ولی موفق به دریافت سود سهام خود نشده اند می توانند با مراجعه به شعب بانک ملت و ارائه کارت ملی ، سود سهام خود را دریافت نمایند . مهلت دریافت تا مورخ ۳۰ شهریور ماه ۹۸ می باشد .

امور سهام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (زگلدشت)