گزارش پایداری

اهم ابعاد گزارش پایداری شرکت در چند بخش به شرح ذیل تقسیم بندی می گردد:

الف) از منظر فعالیت‌های زیست محیطی و ذخیره و بهینه سازی مصرف انرژی:

این شرکت از منظر فعالیت‌های زیست محیطی تلاش نموده است تا با سرمایه گذاری در ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با تصفیه فاضلاب و راه اندازی و دستگاه کلرزن و سولفات زن برای اولین بار در واحد اصفهان، بار میکروبی کمتر از 3 با MPN/100ml و COD 184 و BOD 80 در راستای تحقق هرچه بیشتر ارکان دامپروری پایدار قدم بردارد و از کارآمدترین روش ها برای حفظ و ترکیب چرخه ی زیست محیطی استفاده نماید، از جمله بهبود حفاظت و نگهداری از آب و اقدامات لازم در جهت ساخت مخازن ذخیره سازی آب (در واحد اصفهان 3.000 متر مکعبی و در واحد دلفان و درگزین 2.500 مترمکعبی در حال احداث می‌باشد) جهت فعالیتهای دامپروری، بهره گیری از توان شرکت در سنوات اخیر اقدامات مناسبی صورت پذیرفته است. همچنین بابت بهینه سازی مصرف انرژی  از جمله نصب کنتور هوشمند بر روی چاه ها و ورودی و خروجی های دبی آب، استفاده از سنسور های دما و رطوبت جهت کنترل دقیق زمان فعالیت فن و سیستم های خنک کننده سالن های شیری، تدابیر و اقدامات مناسبی در شرکت اندیشیده و درجریان می باشد.

ب) از منظر فعالیت در حوزه اثرات مخرب کاهش تنوع زیستی، رعایت مسائل زیست محیطی و تفکیک ضایعات:

این شرکت با رعایت اصول دامپروری پایدار و استفاده کنترل شده و دقیق از سموم و مگس کش مورد پایش قرار می‌گیرد و رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان و سازمان های نظارتی مثل بهره گیری از شرکت های دانش بنیان در تصفیه فاضلاب و پساب دامداری و تامین استاندارد های زیست محیطی، جداسازی پساب قابل تصفیه و هدایت به سیستم تصفیه فاضلاب و جداسازی کود خشک و فروش یا استفاده بعنوان بستر دام، تفکیک ضایعات با ارزش و قابل فروش و کسب درآمد سالانه از محل ضایعات و کود استحصالی در سال مالی 1402 از جمله اقدامات کاهش اثرات زیست محیطی این شرکت می باشد.

ج) از منظر اقتصادی، عملکردی، سهم از بازار و شاخص‌های بهره وری تولید و رشد:

این شرکت با داشتن واحد تهیه بودجه مقداری و ریالی (تولید، خرید، منابع و مصارف و سایر اطلاعات دیگر) و تصویب آن توسط هیات مدیره که نهایتا فعالیت در راستای اهداف بودجه می نماید. همچنین در خصوص فعالیت های جدید و نیز اقدامات جایگزین، این واحد فعالیت‌های اقتصادی را رصد نموده و به مدیریت گزارش می نماید. مصداق فعالیت اقتصادی سیانتی و بر اساس بازار واقعی فروش، تغییر در نحوه فعالیت اقتصادی واحد تولیدی می باشد.

د) ابعاد گزارشگری و شفافیت مالی و اطلاع رسانی اطلاعات:

این شرکت در راستای شفافیت و نظام مند نمودن سیستم مالی و فعالیت های اقتصادی خود اهم اطلاعات مالی و اقتصادی از قبیل صورت فروش ماهانه به تفکیک گروه هر محصول به همراه درآمد های عملیاتی را بصورت ماهیانه و دوره ای در مقایسه با سال قبل در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) و سایر اطلاعات مورد نیاز ذینفعان را به صورت منظم در پایگاه اینترنتی شرکت به اطلاع عموم می رساند همچنین به صورت دوره های 3 و 9 ماهه اطلاعات و صورت‌های مالی حسابرسی نشده را حداکثر ظرف 30 روز پس از پایان دوره و نیز صورت‌های مالی 6 ماهه و سالانه حسابرسی شده را در سامانه و پایگاه فوق منتشر می نماید.