آگهی مناقصه حمل شیر

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت :۱۶۲۳۳ و شناسه ملی:۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ در نظر دارد پیمانکاری حمل شیر خام به سایر کارخانجات صنایع لبنی داخل و خارج از استان را از طریق مناقصه  عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. زمان دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ از طریق مراجعه حضوری  و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com   و زمان تحویل مدارک تا پایان ساعت ۱۴ روز شنبه  مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ به نشانی اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر_کاشان، کیلومتر ۸ جاده علویجه، به دفتر حراست  می باشد. شرکت در رد یا قبولی تمامی پیشنهادها مختار می باشد.

مسیرهای حمل شیر :

محل شرکت به اصفهان تا شعاع 50 کیلومتر

محل شرکت به شهرهای  (تهران – قم – شهرکرد- شهرضا – گلپایگان – کاشان – اراک )

 

دریافت اسناد :

اصلاحیه مناقصه تانکر شیر

 

                                                                                                        شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

 

 


شرکت کشت و دام گلدشت  نمونه اصفهان در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی نسبت به خرید اقلام ذیل اقدام نماید

تامین کنندگان  واجد شرایط می توانند از تاریخ 10 تیرماه 1401 جهت دریافت فرم استعلام بهاء  با واحد بازرگانی  شرکت گلدشت نمونه 031-95014610 تماس حاصل نمایند.و یا حضوری به محل شرکت مراجعه نمایند.

 

 

 

برنامه خرید انواع محصولات
نام محصول تعداد / مقدار زمان خرید
دانه ذرت 1500 تن   تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
کنجاله سویا   4۰۰ تن   تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
پودر گوشت   ۲۵۰ تن   تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
جو  7۰۰ تن   تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
سویا اکسترود   ۱8۰ تن   تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱
پودر چربی   ۱۰۰ تن   تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۱