تقدیر از پرسنل مصادف با روز جهانی کارگر

به مناسبت روز جهانی کارگر ،طی مراسمی جناب آقای مهندس صالحی مدیر عامل محترم شرکت ضمن تشکر از زحمات همه پرسنل هدایایی را به رسم یادبود به ۴ نفر از کارگران زحمتکش اهدا نمود.