مزایده فروش ۲ دستگاه وانت مزدا نقرابی مدل ۱۳۸۶

مزایده فروش ۲ دستگاه وانت مزدا نقرابی مدل ۱۳۸۶

 

لینک دانلود اسناد مزایده