بازدید جناب آقای مهندس هاشمی از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره ، هیئت مدیره مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از قسمت های مختلف شرکت گلدشت نمونه اصفهان  آبان ماه ۱۳۹۷ از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

اطلاعیه

قابل توجه سهامداران محترم : سهامدارانی که از ۱ تا ۳۰۰۰۰ سهم داشته اند از تاریخ ۹۷/۰۸/۰۲ لغایت ۹۷/۰۸/۳۰ برای دریافت مبلغ سود به کلیه شعب بانک ملت مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی مبلغ سود سهام را دریافت نمایند .