گزارشی از مجمع عمومی سالیانه خرداد ۱۳۹۷

درابتدای جلسه یک فیلم در مورد شرکت پخش شد . در ادامه مدیر عامل محترم شرکت توضیحاتی در مورد وضعیت کلی عملکرد شرکت ارائه کرد که از نکات قابل توجه این توضیحات می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:
در سال مالی مورد گزارش شرکت بیش از ۵۵۵ هزار میلیون ریال درآمد داشته است که به نسبت سال قبل آن با رشد ۲۱ درصدی همراه بوده است.
در سال مالی مورد نظر سود خالص شرکت ۹۵٫۳۷۱ میلیون ریال بوده است که این پارامتر با رشد ۲۰ درصدی به نسبت سال ۹۵ همراه بوده است .
طی سال مالی مذکور این شرکت با سرمایه ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی به ازای هر سهم ۴۷۷ ریال سود شناسائی نموده است.
در این گزارش اعلام شد که شرکت گلدشت اصفهان از تمامی استانداردهای موجود بالاتر و به لحاظ میانگین تولید شیر قابل رقابت با کشورهای معتبر و پیشرفته دنیا می­باشد
در حال حاضر به واسطه متخصصین مجموعه درصد تلفات گوساله های تازه متولد در محدوده ۱% میباشد که بسیار قابل توجه است.

ادامه مطلب …