به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان، در تاریخ هفدهم خرداد ماه سال جاری، سمینار آموزشی با موضوع بیماری های پس از زایش، درمان و پیشگیری آن در گله های گاو شیری برگزار گردید. در این سمینار که توسط آقای دکتر احسان دهقانی، متخصص مامایی و دامپزشک شرکت گلدشت نمونه اصفهان جهت مدیران و کارشناسان واحد تولید این شرکت برگزار شد، به بررسی مسائل و مشکلات مربوط به گاوهای تازه زا و بیماری های پس از زایش پرداخته شد. در ادامه به تاثیرات این بیماری ها بر روی گله و اثرات سوء آن بر روی باروری و تولید مثل گله اشاره شد.

روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.