به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، در تاریخ نوزدهم خرداد ماه سال جاری، خط گرم شبکه اصلی برق پروژه شرکت گلدشت نمونه (واحد شیروان) جهت نصب ترانس و انتقال شبکه برق به ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب این پروژه متصل گردید.

 

روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.