قابل توجه سهامداران محترم شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

قابل توجه سهامداران محترم شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

با توجه به سوالات مکرر سهامداران محترم در خصوص فرآیند افزایش سرمایه ، نظر سهامداران محترم به موارد ذیل جلب می گردد: ادامه مطلب …

مناقصه زایشگاه و بیمارستان پروژه ها

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان دلفان

 

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان در گزین

 

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان شیروان

مناقصه عمومی ۱۴۰۰-۱۷ (ساخت ، حمل و نصب سوله آغوزخانه درگزین)

دریافت اسناد مناقصه پروژه دلفان 

 

دریافت اسناد مناقصه پروژه درگزین

 

دریافت اسناد مناقصه پروژه شیروان

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰

قابل توجه سهامداران گرامی

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تنها  تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ امکان پذیر است .