قابل توجه سهامداران محترم شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

اطلاعیه امور سهام درخصوص پرداخت سود

 

قابل توجه سهامداران محترم شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

با توجه به سوالات مکرر سهامداران محترم در خصوص فرآیند افزایش سرمایه ، نظر سهامداران محترم به موارد ذیل جلب می گردد: ادامه مطلب …

مناقصه زایشگاه و بیمارستان پروژه ها

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان دلفان

 

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان در گزین

 

اسناد مناقصه زایشگاه و بیمارستان شیروان

مناقصه عمومی 1400-17 (ساخت ، حمل و نصب سوله آغوزخانه درگزین)

دریافت اسناد مناقصه پروژه دلفان 

 

دریافت اسناد مناقصه پروژه درگزین

 

دریافت اسناد مناقصه پروژه شیروان

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تا 19 خرداد 1400

قابل توجه سهامداران گرامی

فرصت شرکت در افزایش سرمایه تنها  تا 19 خرداد 1400 امکان پذیر است .