ارسال کانکس جهت کمک به مردم عزیز زلزله زده کرمانشاه

روز دوشنبه مورخ ۲۷ آذرماه ۱۳۹۶ محموله ۴ عدد کانکس و ۴ عدد کانکس سرویس بهداشتی اهدایی از طرف شرکت گلدشت نمونه اصفهان به مناطق زلزله زده ارسال گردید .