نوشته‌ها

اعلامیه پذیره نویسی عمومی

موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-99A-194 مورخ 1399/11/01و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1399/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 200,000 میلیون ریال به‌مبلغ 700,000 میلیون ریال  ، تعداد 400,347,515 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 59,652,485 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1400/10/13 لغایت تاریخ 1400/11/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
141921149260281 توسعه تعاون بزرگمهر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 15:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان ،مقابل پليس راه شاهين شهر- کاشان، کي
لومتر 8 جاده علويجه، سمت چپ، جاده اختصاصي
برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
 1399/12/30
توضیحات:
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
حسب ابلاغيه ستاد ملي مبارزه با کرونا و سازمان بورس اوراق بهادار مجمع با حضور 15 نفر از سهامداران حقيقي وحقوقي برگزار خواهد شد. لذا با تشکر از سهامداران حقيقي وحقوقي درخواست مي گردد ضمن مشاهده همزمان جلسه مجمع از طريق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : http://Goldashtco.com بصورت غير حضوري، سوالات و نظرات خود را مطرح تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق ضوابط مجامع اقدام گردد. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامي عام