آگهی مناقصه 3 دستگاه باسکول

مشاهده و دریافت در قسمت مناقصه ها http://www.goldashtco.com/?page_id=224