مشارکت پرسنل شرکت گلدشت نمونه اصفهان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، روز جمعه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵، صندوق رای گیری سیار انتخابات ریاست جمهوری در محل این شرکت مستقر و امکان رای گیری پرسنل شیفت فراهم شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.