شرکت گلدشت نمونه درنظر دارد مقدار 7000 تن علف ذرت باشرایط تحویل 3 قسط از منطقه خوزستان ، 2000 تن یونجه و 4000 تن کاه جهت گلدشت نمونه و 2000 تن کاه جهت واحد دلفان ازطریق مناقصه خریداری نماید خواهشمنداست مقدار و قیمت پیشنهادی خودرا به صورت پیامکی به شماره 09937673354 یا به شماره ایتا 09937673354 ارسال نمایید.

 

دریافت فایل پیشنهاد قیمت خوراک گلدشت و دلفان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.