آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان – نماد: زگلدشت
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/12/29 
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1403/04/10 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان، سي وسه پل، بلوار ملت در محل هتل پارسيان کوثر اصفهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
 1402/12/29
توضیحات:
تصميم گيري در خصوص تقسيم سود. مشاهده جلسه مجمع از طريق سايت به آدرس https://majma.stream1.ir/goldashtco بصورت غير حضوري جهت سهامداران محترم فراهم مي باشد.
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
ازکليه سهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنان درخواست مي‌گردد جهت دريافت برگه ورود به مجمع در روز يک شنبه مورخ 1403/04/10 از ساعت 09:30 صبح با در دست داشتن کارت ملي و کالتنامه يا مدرک نمايندگي معتبر به آدرس: اصفهان، سي وسه پل،بلوار ملت هتل پارسيان کوثر اصفهان مراجعه نمايند. 
دعوت کننده از مجمع: هيئت مديره شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان(سهامي عام) 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.