به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، این شرکت در راستای تعهد خود به تکمیل واحد های توسعه ای و رعایت الزامات محیط زیستی، اقدام به خریداری و نصب پکیج تصفیه فاضلاب سی آی پی شیردوش با ظرفیت پنجاه مترمکعب در شبانه روز و مطابق با ضوابط و استاندارد های محیط زیست در واحد دامداری دلفان نمود. گفتنی است پکیج مشابه جهت واحد درگزین نیز خریداری شده و در مرحله نصب می باشد.

روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.