آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

 

شماره مزایدهتاریخ توزیع اسنادآخرین مهلت تحویل پاکتتاریخ برگزاری مزایدهساعت برگزاری مزایدهمبلغ تضمین (ریال)
1403-051403/03/291403/04/061403/04/0710:0012.702.000.000

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد فروش دیوار پیش ساخته بتنی زمین ایزدخواست در موقعیت مکانی استان فارس_شهر ایزدخواست-کیلومتر 10 جاده ایزدخواست-اصفهان را به شرح ذیل و به استناد آیین نامه معاملات شرکت، از طریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مزایده به شرح فوق را از طریق مراجعه به دفتر مرکزی شرکت و یا سایت www.goldashtco.com دریافت و حداکثر تا ساعت15:00روز چهارشنبه مورخ 1403/04/06 به نشانی اصفهان ، پلیس راه شاهین شهر- کاشان ،کیلومتر 8 جاده علویجه دبیر خانه حراست تحویل نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : 95014610 -031 داخلی 242 تماس حاصل فرمائید. سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج گردید.

* شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.