به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان، در تاریخ بیست و سوم خرداد ماه سال جاری دومین جلسه آموزش کمیته طبقه‌بندی مشاغل این شرکت برگزار گردید. در این جلسه مفاهیم، تعاریف و روند اجرای طرح به طور کامل به اعضای کمیته آموزش داده شد. لازم به ذکر است طراحی طبقه بندی مشاغل از ابتدای سال جاری در شرکت گلدشت نمونه آغاز شده و امید است، امسال این طرح به عنوان یکی از مهم‌ترین امور در حوزه اداری و منابع انسانی، در شرکت گلدشت نمونه اصفهان اجرایی گردد. روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.