جلسه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان با مسئولین شهرستان شیروان
به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان جلسه ای با حضور ریاست محترم هیات مدیره، مدیریت محترم عامل، معاونت محترم مالی و اداری و مدیریت محترم دفتر فنی این شرکت با مسئولین محترم شهرستان شیروان در محل این پروژه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بازدید از بخش های مختلف پروژه، در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود بحث و تبادل نظر گردید.
روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.