اتصال برق اصلی شرکت گلدشت نمونه اصفهان (واحد شیروان) به شبکه برق
به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، عملیات برق کشی اصلی به شرکت گلدشت نمونه اصفهان (واحد شیروان) با عبور عرضی شبکه برق از جاده شیروان به مشهد، اجرایی شد. اجرای این عملیات‌ که با انسداد جاده مذکور همراه بود باحضور مدیر عامل، معاون مالی اداری و مدیر دفتر فنی شرکت گلدشت نمونه اصفهان و با همکاری پلیس راه و سایر دستگاه های اجرایی شهرستان شیروان صورت پذیرفت.
روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.