▪️به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، این شرکت در ۲ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود ۲۲۱ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش محصولات خود به دست آورد. در این گزارش فروش اردیبهشت ماه ۱۱۲ میلیارد تومان گزارش شد که نشان از رشد ۴.۵ درصدی نسبت به فروردین و رشد ۵ درصدی نسبت به میانگین فروش ماهانه زمستان دارد. این در حالیست که مبلغ فروش ۲ ماهه ابتدایی 1403 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۵۱ درصد رشد داشته است.
▪️ رشد چشمگیر فروش در این بازه زمانی، از یک سو نشان‌دهنده‌ی تعهد کلیه کارکنان شرکت به ارزش‌ها و اهداف شرکت و تلاش بی‌وقفه آن ها بوده و از سوی دیگر بیان کننده اعتماد روزافزون مشتریان به برند و محصولات ما می باشد.
روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.