به گزارش روابط عمومی شرکت گلدشت نمونه اصفهان، پیرو تعاملات درون گروهی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، در خصوص شرکت های زیر مجموعه، جلسه ای مورخ 1402/10/12 با بانک رفاه در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار گردید و توافقات بسیار مثبتی در خصوص تامین منابع مالی و نقدینگی شرکت حاصل گردید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.