به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، صبح روز سه شنبه مورخ 1402/04/20 جناب آقای مهدیان معاونت محترم آموزش، پژوهش و برنامه ریزی به همراه آقای توکلی مسئول محترم آموزش در صنایع اداره کل فنی و حرفه ای استان اصفهان، با حضور در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان، ضمن بازدید از امکانات آموزشی این شرکت، در خصوص تاسیس مرکز جوار کارگاهی توضیحاتی ارائه نمود. در ادامه با پیشنهاد آقای دکتر پایدار مدیریت محترم عامل شرکت گلدشت نمونه، توافقات اولیه جهت صدور مجوز آموزشگاه نوع الف نیز حاصل گردید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.