شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در نظر دارد تعدادی دام مازاد شامل :

 

  1. گاو غیر آبستن کشتارگاهی
  2. گوساله نر قطع شیر
  3. گوساله نر شیر خوار

از طریق برگزاری مزایده در ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1402/03/10 به فروش برساند . متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – کیلومتر 8 جاده علویجه – جاده اختصاصی شرکت مراجعه و یا با شماره تلفن های 03195014610 الی 12 واحد بازرگانی تماس حاصل فرمایند .

شرکت در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.