روز روابط عمومی گرامی باد !

بی شک روز روابط عمومی تداعی گر اهمیت و نقش روز افزون صنعت روابط عمومی در دنیای ارتباطات است که امروزه به قلب تپنده مجموعه های مختلف تبدیل شده است. بدینوسیله روز روابط عمومی را گرامی داشته و به تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض می نماییم.