مراسم گرامیداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس در شرکت گلدشت نمونه برگزار شد.
مدیریت عامل شرکت روز مهندس را به حاضرین تبریک گفتند و با توجه به نقش و جایگاه با ارزش مهندسین بعنوان نیروهای متخصص، آنان را به تلاش بیش از پیش در جهت ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های مرتبط و با استفاده از دانش‌های نوین ترقیب نمود و از تلاش شبانه روزی مهندسین قدردانی کرد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.