بازدید معاونین و مسئولین شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از پروژه شیروان  در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ جناب آقای دکتر شاملی عضو محترم هیات مدیره، جناب آقای مهندس کیان مهر معاونت محترم فنی و توسعه و جناب آقای همسایه دوست بازرس ویژه مدیرعامل و سرپرست مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری شرکت صنایع عمومی تامین از پروژه شیروان بازدید نمودند. در این بازدید جناب آقای دکتر پایدار مدیریت محترم عامل شرکت گلدشت نمونه اصفهان آخرین وضعیت پروژه و چالش های پیش روی این پروژه را گزارش نمودند. در ادامه نیز جلسه ای با فرماندار محترم شهرستان شیروان جناب آقای اسماعیل زاده و معاونت محترم عمرانی فرمانداری جناب آقای مهندس محمدی در محل دفتر فرمانداری شیروان در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ و اعتبارات سفر ریاست محترم جمهور برگزار و طی آن گزارشی از پیشرفت پروژه تاکنون نیز ارائه گردید. همچنین از محل ایستگاه پمپاژ آب پروژه گاوداری ۱۰ هزار رأسی شیروان و محل چاه آب مد نظر جهت خریداری نیز بازدید به عمل آمد. بعد از ظهر دوازدهم دی ماه نیز بازدید از کارخانه شیر شیروانا و گفتگو با مدیریت محترم عامل کارخانه جناب آقای دکتر معماریان صورت پذیرفت که متعاقبا ایشان نیز از پروژه گاوداری ۱۰ هزار رأسی شیروان بازدید نمودند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.