برگزاری کلاس آموزش اطفاء حریق

کلاس عملی اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده  و بالا بردن سطح آگاهی پرسنل در زمینه ایمنی و اطفاء حریق در محل شرکت برگزار شد.
در این آموزش و مانور  موضوعات اطفاء حریق جهت آشنایی پرسنل با انواع خاموش کننده های دستی،ترکیبات آن ها،کاربرد آن ها با توجه به حریق رخ داده و نحوه عملیات با خاموش کننده ها در فضای باز و فضای بسته و طرز کار با خاموش کننده ها توسط کارشناس تشریح گردید و در ادامه  پرسنل حاضر در جهت تمرین عملی در محوطه شرکت به اطفا با انواع خاموش کننده ها پرداختند.

 

آیا می دانید که ؟ (آبان 1401)

آیا می دانید که ؟

تولید شیر نسبت به ماه مشابه سال گذشته 1.1 افزایش یافته (41.5 امسال و 40.4 پارسال). همچنین گیرایی تلیسه نسبت به ماه مشابه سال گذشته 0.8 درصد افزایش یافته (61.4 امسال و 60.6 پارسال).

برگزاری جلسه انجمن دامداران استان اصفهان در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان

در تاریخ 1401/08/29 جلسه ماهانه انجمن دامداران استان اصفهان، با حضور مدیریت محترم کل دامپزشکی استان اصفهان، معاونت محترم بین الملل سازمان دامپزشکی، مدیریت محترم کل دفتر نظارت، مدیریت محترم کل امور بین الملل و مدیران محترم دامداری های مطرح استان اصفهان در محل شرکت گلدشت نمونه اصفهان برگزار گردید.

 

افزایش ظرفیت تولید کارخانه خوراک دام

افزایش ظرفیت تولید کارخانه خوراک شرکت گلدشت  زیر ساختی همسو با افزایش ظرفیت تولید دامداری گلدشت نمونه اصفهان

کلاس آموزشی بیماری یابی در گاو

بیماری یابی در گاو :

در این جلسه توضیحاتی کاربردی در خصوص نحوه بیماری یابی در گاو ها بصورت مجزا در شیردوش و بهاربند ها از روی علائم قابل تشخیص توسط آقای مهندس کامیارنژاد ارائه گردید.

 

 

آگهی مزایده فروش کود حیوانی

 

شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)به شماره ثبت 16233و شناسه ملی  10260371718 در نظر دارد نسبت به فروش سالیانه کود گاوی خود در انواع خشک (فرآوری شده )و خمیری از طریق مزایده اقدام نماید. متقاضیان  می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت  پنج روزکاری نسبت به بازدید و دریافت فرم شرکت در مزایده به آدرس : اصفهان – پلیس راه اصفهان شاهین شهر -کیلومتر 8 جاده دهق-علویجه -جاده اختصاصی  شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان و یا سایت شرکت به آدرس www.goldashtco.com  مراجعه یا با تلفن : 12-03195014610  واحد بازرگانی تماس و مدارک را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/08/14 به دفتر حراست تحویل نمایید.

– شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان در رد و قبول تمامی پیشنهادات مختاراست.

 

نام متقاضی کد/شناسه ملی تاریخ تولد/ثبت مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم کود خشک(فرآوری شده) مبلغ پیشنهادی به ازای هر کیلوگرم          کود خمیری

 

برگزاری کلاس بیماری یابی در گوساله و گاو توسط دکتر محبی

کلاس : بیماری یابی در گوساله و گاو -تاریخ برگزاری :  09-08-1401 – دکتر محبی

 

– بیماری یابی در گوساله در این جلسه توضیحاتی کاربردی در خصوص نحوه بیماری یابی در گوساله ها و شناسائی علائم قابل تشخیص توسط آقای دکتر محبی در قالب اسلاید و فیلم ارائه شد.