آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – نماد: زگلدشت

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-194 مورخ 1399/11/01 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/12/28 در استان اصفهان ،شهر اصفهان به آدرس اصفهان ،مقابل پليس راه شاهين شهر- کاشان، کيلومتر 8 جاده علويجه، سمت چپ، جاده اختصاصي برگزار میگردد حضور بهم رسانند.
ب– دستور جلسه :
ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
با توجه به ابلاغ ستاد مبارزه با بيماري کرونا وهمچنين ابلاغيه سازمان بورس واوراق بهادار جلسه از طريق پرتال سهامداران شرکت به آدرس : http://Goldashtco.com بصورت غير حضوري، مشاهده فرماييد. 
دعوت کننده از مجمع: هيات مديره شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان سهامي عام