مزایده فروش 2 دستگاه وانت مزدا نقرابی مدل 1386

مزایده فروش 2 دستگاه وانت مزدا نقرابی مدل 1386

 

لینک دانلود اسناد مزایده