بازدید جناب آقای مهندس هاشمی از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

بازدید ریاست محترم هیئت مدیره ، هیئت مدیره مدیر عامل و اعضای محترم هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین از قسمت های مختلف شرکت گلدشت نمونه اصفهان  آبان ماه 1397 از شرکت گلدشت نمونه اصفهان

اطلاعیه

قابل توجه سهامداران محترم : سهامدارانی که از 1 تا 30000 سهم داشته اند از تاریخ 97/08/02 لغایت 97/08/30 برای دریافت مبلغ سود به کلیه شعب بانک ملت مراجعه و با ارائه مدارک شناسایی مبلغ سود سهام را دریافت نمایند .